Mănăstirea Humor (județul Suceava)

Mănăstirea Humorului este ctitoria logofătului Teodor Bubuiog, la sfatul voievodului Petru Rareş.

Biserica cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Gheorghe a fost ridicată în 1530, iar pe parcursul secolelor au fost adăugate și alte elemente de construcție, cum ar fi Turnul lui Vasile Lupu, construit în anul 1641 şi Turnul clopotniță, care datează din secolul al XIX – lea.

Biserica este pictată la exterior, iar cel mai cunoscut tablou al frescei este reprezentat de asediul Constantinopolului, la 1453.   

Știați că..

-Pictura mănăstirii Humor este dominată de „roşul de Humor”?

-În scena cuceririi Constantinopolului de către turci, la 1453, de-asupra luptătorului care îi dă lovitura de grație comandatului turc este trecut numele „Toma”. Astfel, se presupune că ar fi vorba de autoportretul zugravului Toma, atestat în documentele din vremea lui Petru Rareș că ar fi realizat pictura de la Mănăstirea Humor.

Mănăstirea a fost inclusă în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural (UNESCO).